Moja własna strona na serwerze vg1.pl
Główne kategorie | Biblie i ... | Apokryfy | Artykuły | Apologie I-IV w. | Św. księgi? | Książki i opinie | Archeologia | Religia a ateizm | Wydania dot. ŚJ | Dokumenty ŚJ | Linki | Wersety | Doktrynalne | Ex ŚJ | Filmy | Transmisje rel. Sierpień 23 2019 06:22:39
Nawigacja
Główna
Szukaj
Galeria
Kategorie Newsów
Download
Forum
FAQ
Kontakt
http://cms-designs.de
Gdy Bóg zabija
Zaczynając od Starego Testamentu
Cytaty z przekładu Biblii Tysiąclecia II wydanie, jeśli nie podano.
Bóg Starotestamentowy Jahwe nie waha się uderzeniem ognia, trzęsieniem ziemi, zalaniem wodą, zarazą lub na rozkaz nakazuje zabić wcześniej stworzone stworzenia, zniszczyć zbudowane miasta. Wymaga absolutnego posłuszeństwa i różnego rodzaju ofiar od swojego ludu. Wielu ludzi dostrzega tego Boga o złym usposobieniu. Inni uważają, że te święte księgi są tylko spisane przez ludzi, co wynika, iż są nieudaną próbą opisania charakterystyki Stwórcy tak, jak sobie próbowali wyobrazić pisarze według swych wyobrażeń, wmawiając, iż to On sam tak siebie przedstawia. A przedstawia się Go jak podaje jeden ze słowników definiując jako:
ludobójstwo - «masowe mordowanie ludzi, mające na celu zniszczenie określonej grupy narodowej, etnicznej, religijnej lub rasowej»
Chodzi o ludzi, którzy chcą prowadzić życie inaczej niż życzy sobie tego On sam, co powoduje często ludzie dokonują agresji wobec innych, usprawiedliwiając to przez ‘Słowo Boże’. Z tego powodu wybiorę ważniejsze fragmenty, które to wydarzenia będą ukazywały czarny charakter Boga. Tak czy inaczej, aby nie robić zamieszania, przyjmuję jakoby Biblia była spisana pod dyktando Boga. Rozpocznę od ważnego nadanego przykazania nadanego w dekalogu. Wyj 20:13 eib Nie morduj. Wyj 20:13 bt Nie będziesz zabijał
Współcześnie w prawie cywilnym obydwa przypadki pozbawienie kogoś życia, są zaliczane do win zasługujących na karę o różnej skali kwalifikacji uzależnionych od ich motywów. Są jednak też częste przypadki, gdy pozostają bez konsekwencji. Na przykład w sytuacjach tak zwanych "wyższej konieczności", jak w obronie życia własnego lub innych. Dotyczy m. in. napaści wojennych, lub rozbojów o mniejszej skali, które nie rokują innych sposobów obrony życia. Również zabijanie zwierząt w celach spożywczych uważa się za dopuszczalne. Natomiast mordowanie jak wynika z wyżej cytowanego słownika polega na pozbawianiu kogokolwiek życia dla egoistycznych celów jak, chęcią wzbogacenia się, samolubnego przejęcia władzy, sprawienia sobie przyjemności itp. Ponadto takie zachowanie charakteryzuje się uniemożliwianiem obrony swym ofiarom. Przejdźmy teraz do pierwszego pozbawienia życia, które to miało formę religijną.

1 Rdz 4:3 Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Jahwe w ofierze płody roli, 4 a Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Jahwe wejrzał na Abla i na jego ofiarę; 5 na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą.
Kiedy zastosujemy normatywy samego Boga, który w dekalogu zabrania bezcelowego zabijania, a taka opcja zabicia zwierzęcia dla Boga przez Abla, cieszyła się uznaniem Bożym. Biorąc jeszcze pod uwagę, że Bóg nie potrzebuje jedzenia mięsa, tylko dla zaspokojenia jakiejś egoistycznej swej potrzeby. Zatem, czy można inaczej rozumieć jak morderstwo w celu sprawienia sobie przyjemności nie licząc się z cierpieniem swego stworzenia? Zauważmy jeszcze jeden fakt, iż Kain składając w ofierze płody rolne, nie dopuszczał zadawania cierpienia rośliną, gdyż te nie mają zmysłów odczuwania świadomego bólu, w przeciwieństwie do zwierzęcia Abla, które w swym zachowaniu obserwujemy ich lęk objawiający się zmysłem instynktu o zagrożeniu podobnym ludziom. Przypomnijmy też, że zabite zwierze przez Abla nie miało służyć za pokarm, gdyż przed potopem pokarmem wystarczającym dla ludzi i zwierząt była wyłącznie roślinność.

2. Rdz 1:29 I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. 30 A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak.Ten pojedynczy incydent Kaina z Ablem stał się pierwszym rozłamem religijnym i zarzewiem nienawiści o sposób wielbienia i wyobrażenie Boga. Ofiara Abla została wykorzystana w późniejszym czasie przez Mojżesza do wykorzystania składanych ofiar na potrzeby zamianowanych liderów pod "płaszczykiem" zapotrzebowania Boga. Silniejsi przywódcy wykorzystywali swych poddanych i pałali nienawiścią, kto by wyłamywał się z tej daniny, grożąc sankcjami pochodzącymi od Boga, a nie od siebie. Uznano to za najskuteczniejszy sposób do ujarzmiania ludzi. Mimo tego, nie wszyscy na taki sposób się godzili, gdyż widzieli w takim sposobie służenie Bogu, za coś co ogranicza postęp w rozwoju postępu cywilizacyjnym, jak to dziś nazywamy. Po jakimś czasie użyto straszaka w postaci mitu o dokonanym masowym ludobójstwie przez Boga, nazywając to potopem na całej ziemi.

3. Rdz 6:5 Kiedy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, 6 żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. 7 Wreszcie Jahwe rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, zwierzęta, zwierzątka naziemne i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem.
Przyjmując ten opis jako postanowienie Boga, bez kozery czyni Go ludobójcą na niewyobrażalną skalę. Ginęły tam nic nie winne niemowlęta, kobiety w ciąży, niewinne ssaki, ptaki, gady i wiele owadów. Jest to mord niesprawiedliwy bez nieuzasadnionej selekcji, mimo, że Bogu przypisuje posiadanie głównych atutów jak: Sprawiedliwość (Pwt 32:4), mądrość (Rz 11:33), moc (Ap 4:11) i miłość (1 Ja 4:8). Dlaczego nie wykorzystał ich? Nawet dziś dokonywanie aborcji dzieci nienarodzonych w wielu kulturach traktuje się jako zło podlegające karaniu. Dlaczego więc Bóg dokonał tak okrutnego mordu, który zresztą nie dał zamierzonego celu?
Jak się dalej dowiemy, skutek interwencji Boga był zupełnie odwrotny, choćby to, że zaraz po potopie, większość ocalałych z arki zwierząt zaczęły się zagryzać. Zobaczmy jeszcze na jeden aspekt, który opisano tuż po potopie, gdzie ludzie zaczęli dokonywać rozwoju technologicznego i jak na to zareagował Bóg?

4. Rdz 11:4-7 rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. 5 A Jahwe zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, 6 rzekł: Są oni jednym ludem i mają wszyscy jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem na przyszłość nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 7 Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego
W zasadzie nie widać nic zdrożnego w budowaniu budowli i nie planowaniu agresywnego podboju innych ludów i ich terenów. Dlaczego Bóg utrudnił? Wygląda na to, że zakłócając im mowę i zmuszając ich do zdobywania innych terenów, sam staje się przyczyną wzniecania nieporozumień między ludźmi, które to skutki zobaczymy z dalszych relacji.

5. Rdz 19:24 A wtedy Jahwe spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Jahwe z nieba. 25 I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. 26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.Czy naprawdę wszyscy byli źli, choćby małe dzieci? Co było złe u żony Lota, że za tak błahą tęsknotą do utraty czegoś, trzeba było ją tak potraktować? Czy naprawdę Bóg dysponujący tak wielkimi przymiotami, nie potrafił w inny sposób przywołać do porządku, przynajmniej tych, którzy nie przejawiali wyjątkowo zwyrodniałych cech (Hebr 12:7)? Czy Boga tylko stać na oczyszczanie za pomocą przemocy? Jak to pogodzić z daniem "wolnej woli"?

Tu w tym miejscu wtrącę pewną uwagę. W Biblii szatan jest opisany jako ryczący lew, który grasuje po ziemi, szukając kogo by sprowadzić nieszczęścia (1 Pi 5:8). Ale gdyby obiektywnie przeczytamy historię biblijną, to okazuje się, iż robi niewiele więcej poza kuszeniem ludzi do nieposłuszeństwa wobec nakazów Jahwe, a jeśli już, to szatan przyczyniając się do nieszczęść, robi to z pozwolenia Boga (Hi 1:11, 2:6). Bóg z jednej strony wyznaje swoją wieczną miłość, dobroć i miłosierdzie, a z drugiej strony nakazuje swoim podwładnym popełnianie brutalnych zbrodni, gdy sam niema na to ochoty. Sam Bóg przyznaje w wielu przypadkach, że jest sprawcą cierpień i nieszczęść (Rdz 3:16-17), celem których ma być resocjalizacja (Hebr 12:7), a w przypadku niepowodzenia uśmiercaniem, jakoby celem była ochrona dobrze funkcjonujących społecznie ludzi. Niby nie można by coś zarzucić, gdyż i dziś sądy świeckie działają na podobnej zasadzie. Wobec tego przyjrzyjmy się niektórymi wydarzeniom na podstawie, których będziemy mogli ocenić, czy Boże przedsięwzięcia są słuszne, przyjmując Jego wezwanie? Efez 5:1 bw Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane.

6. Liczb 31:17 Przeto teraz zabijcie wszystkich chłopców wśród dzieci, zabijcie też wszystkie kobiety, które już obcowały z mężczyznami, 18 ale zostawcie przy życiu dla siebie wszystkie małe dziewczęta, które jeszcze nie poznały współżycia z mężczyzną.
Przywołam do tego skrócony kontekst. Otóż Bóg postanowił zemścić się na Midianitach m. in. za to, że byli zwolennikami innego kultu (Lb 25:2; 31:2). Niby rzekomo Bóg dał człowiekowi prawo wyboru tak zwaną ”wolną wolę” (Rdz 1:27; Joz 24:15), a mimo tego w wielu przypadkach nie respektował własnych postanowień. Proszę oceń, czy cytowane wydarzenie polecenie zabijania przez Boga ma charakter wybiórczy? Czym tam znajdujące się dzieci przyczyniły się na wyrok śmierci? Czy nie przebija żądza lubieżności seksualnej? Czy można usprawiedliwiać tym, że Izraelici potrzebowali uzupełnienia liczebnego swego narodu, który zmniejszył liczebność mężczyzn w wyniku prowadzonych napaści na okoliczne kraje? Czy nie mogły rodzić inne młode kobiety? Czy nie dostrzega się w tym wszystkim rozporządzeń z pogranicza zaburzenia osobowości? Nietrudno dostrzec, że wiele fragmentów ‘’Pisma Świętego” przemoc jest ukazana w sposób pozytywny, która jest dokonywana w imię Boga lub na polecenie Boga zabijania stanowi analogię, podobnie jak radykalni Islamiści czerpiący z Koranu zabijają w zamachach w imię Allaha.

7. Wyj 22:18 bw Czarownicy nie zostawisz przy życiu.
Niewspółmierna kara do czynu. Taka kara mogła być wymierzana przez ludzi prymitywnie myślących. Dziś wiemy, że żaden człowiek niema nadzwyczajnych nośników mocy sprowadzania nieszczęść tylko li za pomocą woli umysłu. Jeśli już, to nie potrafiono wykryć przyczyn z innego źródła i do niego zastosować środki zapobiegające.

8. Kpł 20:10 Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.
Kolejna niepotrzebna śmierć, która do dziś nie wyeliminowała takich zachowań. Na dodatek taka niemoralność była akceptowana przez Boga, gdy chodziło o swych wybrańców.

9. Joz 6:17 bw …Tylko Rachab, nierządnica, pozostanie przy życiu
Oz 3:1 bw Potem Pan rzekł do mnie: Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży,
Ale najbardziej jaskrawym przykładem łamania własnych postanowień Boga jest przykład Dawida, gdzie jest najpierw okrutny wobec wziętych do niewoli Moabitów (2 Sm 8:2), tuż przed śmiercią nakazuje synowi Salomonowi, aby zabił Joaba i Szmeja (1 Krl 2:5-9). Następnie Dawid uwodzi żonę Uriasza (2 Sam 11:3-5), świadomie zabija męża Batszeby rękoma swych poddanych (2 Sam 11:14-15) Za to otrzymuje tylko niewielką naganę, a karę śmierci ponosi nic nie winne narodzone dziecko z tego cudzołóstwa (2 Sm 12:9-12, 15). Mimo takich niegodziwości, Dawidowi Bóg usłał karierę mówiąc o nim ,,... który we wszystkim wypełni moją wolę" (Dz 13:22). W sumie nie potrzeba postępować sprawiedliwie, gdyż decyduje nagroda łaski z wiary w Boga (Rz 4:6).

10. Lb 16:32 Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem 49 A tych, którzy zginęli, było czternaście tysięcy siedmiuset,
Oto ciąg dalszy przemocy i okrucieństwa dla tych, którzy chcą wprowadzać inne rozwiązania zarządzania. Niema miejsca na demokratyczne decyzję. Bóg nie przychyla się do grupy osób, którym nie zarzuca się czynienia niesprawiedliwego zła, a jedynie inny sposób religijności (Jud 1:11 wymieniony jest obok Balaama i Kaina jako przykład ludzi bezbożnych). Czy nie lepsze byłoby udostępnić inne obszary jednym lub drugim, aby nie dopuścić do konfliktu, zamiast zabijania. Niechby zwolennicy Koracha sami doświadczyli swych decyzji.

11. Pwt 9:1 bw Słuchaj, Izraelu! Ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie, i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa; 7:2 nie zawrzesz (rz?) z nimi przymierza ani się nad nimi nie zlitujesz.
Wyraźny przykład kto jest agresorem.

12. Wyj 34:14 Albowiem Pan, którego imię jest 'Zazdrosny', jest Bogiem zazdrosnym. Na 1:2 Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu
Jest to przykład działania Boga z niskich pobudek, patrząc zwyczajnym ludzkim rozumowaniem. Jak można zostawać agresorem na żyjących spokojnie ludzi na swym terenie, dokonując bezlitosnego zaboru ich mienia, gdy w innym czasie określa się za Boga miłosiernego i litościwego. Wyj 34:6 ... Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność . Jak 4:2 …; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; …1 Pi 2:1 Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość,...

13. Lb 15:32 Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. 35 Jahwe zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć- cala społeczność ma go poza obozem ukamienować.
Mało zrozumiały rygor, aby człowiek pragnący się ogrzać, zabija się go za jakieś dziwne ograniczenia z powodu wyróżnianego dnia.

14. 2 Sam 6:6 Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. 7 I zapłonął gniew Jahwe przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej.
Uzza odruchowo w dobrych intencjach ratuje przed profanacją skrzynię Bożą, a tu taka śmiertelna zemsta.

15. Lb 16:35 Wtedy wypadł ogień od Jahwe i pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło
Dziś odbywają się nie mniej dziwne rytuały religijne, co dowodzi, że karanie Boga zabijaniem nie przyniosło pożądanego skutku. Czy nie świadczy to o porażce Boga?

16. 2 Krl 2:23-24 ... Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku! 24 On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i w imię Jahwe przeklął ich. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały czterdzieści dwoje dzieci spośród nich.
Nie wiem jak to skomentować, gdy wobec tych dzieci Bóg nie zastosował innych środków wychowawczych. Czy nie świadczy to o porywczości, zamiast przymiotowi cierpliwości?

17. 2 Krl 19:35 Tejże samej nocy wyszedł anioł Jahwe i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi. I oto wszyscy ci byli martwymi ciałami ...
Masowa rzeź staje się regułą charakteru Boga Jahwe. Może lepiej byłoby, aby Bóg stworzył im inną planetę podobną ziemi i tam ich wysłał swymi rydwanami (Iz 66:15).

18. Wyj 9:3 Oto ręka Jahwe porazi bydło twoje na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce, i będzie bardzo wielka zaraza. Wyj 12:12 Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja Jahwe
To niektóre plagi od Boga Jahwe wobec faraona Egiptu, który nie chciał wypuścić Izraelitów. Szkopuł w tym, że to nie faraon ponosi bezpośrednio konsekwencje, tylko głównie nic nie świadome zwierzęta i przyroda.

19. 2 SaM 24:1 Jeszcze raz Jahwe zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: Idź i policz Izraela i Judę 10. Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Jahwe: Bardzo zgrzeszyłem ... 15 Zesłał więc Jahwe na Izraela zarazę od rana do ustalonego czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Beer-Szeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi.
Z kontekstu całego rozdziału dostrzegamy dość dziwne zachowanie Boga Jahwe. Najpierw nakazuje Dawidowi zrobić spis narodu Izraelskiego, a gdy to Dawid wykonał polecenie Boga, został za to uznanym winnym, ale tylko skarconym (12-14), a konsekwencje śmierci poniosło 70 000 Izraelitów.

Przechodząc do Nowego Testamentu
Ogólnie przyjmuje się, że nastąpiło kompletne przewartościowanie i zmiana obrazu Boga, który już nie jest surowy i nie ulega gniewowi, jest za to nieskończenie miłosierny i dobry. Z drugiej strony wielu nie chce dostrzegać ciemnego charakteru Jezusa, który czasem jest samo-zaprzeczeniem przymiotów jak; ustępliwego, miłosiernego, opanowanego, cierpliwego, przebaczającego itp.

Jezus gotowy do kompromisów wobec zła.
Mat 5:38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. (Kap 24:20) 39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Łuk 6:27 ... Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 35 ... miłujcie swych nieprzyjaciół i czyńcie dobrze, i pożyczajcie bez odsetek, niczego się w zamian nie spodziewając ... Mat 5:4 PNŚSzczęśliwi pogrążeni w żałości ..
11 Szczęśliwi jesteście gdy was lżą ...

Czy taka lekcja poglądowa nie jest sprzyjająca dla przestępców wszelkiej maści? Owszem, jest to miłość dla przestępców, ale czy jest to wychowawczo sprawiedliwie? Czy nie przebija tu odrzucanie prawa do obrony własnej godności?

Jezus bezkompromisowy wobec swych przekonań
20. Mat 10:34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.
Dlaczego taka informacja? Czy nie to, że nauki Jezusa spowodują głębokie kontrowersje wobec przyjętych wzorców wprowadzonych przez Mojżesza, jak również istniejącego okupanta Rzymskiego? Czy nie jest to publiczna zapowiedź buntu?

21. Mat 23:13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy ... 17 Głupi i ślepi ... 33 Węże, plemię żmijowe ...
Stosując obraźliwe wyzwiska i obelgi, nawet słuszne z jakichś powodów, są prowokacją prowadzącą do budowania nienawiści, która często doprowadza do przemocy fizycznej. Jezus stosując te inwektywy, albo stracił tak cenne panowanie nad sobą, albo zapomniał co sam nauczał, a mianowicie: Mat 5:22 Kow ... A kto by rzekł bratu swemu: Ty głupcze! - tego czeka najwyższy trybunał; a kto by rzekł: Ty bezbożniku! - tego czeka piekło ogniste.

22. Ja 2:15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Gdyby dziś ktoś wszedł do jakiegoś miejsca kultu i zaczął robić to samo co Jezus, to zapewne podlegałby jakiemuś paragrafowi, jako wybryk chuligański, lub co najmniej zaliczono by do jednego z siedmiu grzechów głównych - 6. Gniew, a najlżej, albo ktoś niezrównoważony, bo tak potraktowała Jezusa bliska rodzina oraz wielu innych (Mk 3:21; Ja 7:20, 8:48 ).

23. Dz 5:1 Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość 2 i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów. 4 … Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. 5. Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy….
Wiele osób stwierdza, że Bóg NT już od tej chwili nikogo nie zabija i nie stosuje kary śmierci aby kogoś zmusić do zmiany postępowania, nawet w przypadku tak wielkich zbrodniarzy, którzy rozpętali II wojnę światową. Ten powyższy przykład temu przeczy, aczkolwiek wyjątkowo rzadki.

Poniższe wersety odczytywane dosłownie dały podstawy do wiary w istnienie wiecznych mąk po śmierci ciała jak i kontynuacje po zmartwychwstaniu. Jest to dogmat przyjęty w największych religiach chrześcijańskich, choć nie tylko.

24. Mat 5:22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego.
Ja 15:6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Między innymi powyższy werset został wykorzystany w średniowieczu, jako Boże polecenie do stosowania śmierci w ogniu na stosach.

25. Torturowanie na drugim świecie Mk 9:48 gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Ap 14:10 … będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. Mat 18:8 Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. Jak to się ma do: "nie oddawać oko za oko, ale nadstawić drugi policzek" (Mat 5:38-39, "nie oddawać złem za złe" (Rz 12:17). Jezus odnosi do uczonych w Piśmie i faryzyeuszy "mówią ale nie czynią" (Mat 23:2-3). Ale czy z punktów 24-25 nie wynika, że pasuje również do Jezusa i jego wychowanków, aby się nie mścić? 2 Tes 6 gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem ... 8. w ogniu płomienistym, wymierzając karę ...


Kiedy porównamy okropności ST z NT, to okazuje się, że Bóg NT jest bardziej bestialski niż poprzedniego okresu. Człowiekowi mającemu właściwe sumienie i moralność, w głowie się nie mieści, aby stosować najokropniejsze tortury i to nigdy się nie kończące. Nawet Hitler uśmiercając ludzi w krematoriach robił to w miarę szybko i najmniej boleśnie w celu oczyszczania rasy nordyckiej (aryjskiej), podobnie jak Bóg ST Izraelitów. Weryfikując działania Boga przedstawionego w biblijnej księdze można odnieść wrażenie, że tenże Bóg nie chce usunięcia zła, gdyż podejmuje decyzje w większości metodami mało skutecznym, poprzez śmierć swych stworzeń mających niewielkie wpływy na wprowadzenie sprawiedliwości, zamiast eliminować niereformowalne, których obdarzył wielką mocą wpływów, jak choćby szatan.

Dlaczego to ścierwo jest pozostawione a nawet chronione, a nawet pomaga jemu Bóg na czynienie krzywd? Hi 1:12 Rzekł Jahwe do szatana: Oto cały majątek jego w twej mocy. (...) i odszedł szatan sprzed oblicza Jahwe. Mat 4:8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon..

Czy mam jakieś uprzedzenia do Boga? Nie Uważam, że pisali to tylko ludzie z epoki swych poszukiwań. Ewentualnie napisałem ten artykuł, aby przyjąć zaproszenie.
Iza 1:18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Jahwe. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
http://cms-designs.de
Ostatnie Artykuły
Wyjątki życiorysu - ...
Paraklet
Dzień śmierci Jezusa
Sprzeczności wokół ś...
Pisarze I-IV w.
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie