Moja własna strona na serwerze vg1.pl
Główne kategorie | Biblie i ... | Apokryfy | Artykuły | Apologie I-IV w. | Św. księgi? | Książki i opinie | Archeologia | Religia a ateizm | Wydania dot. ŚJ | Dokumenty ŚJ | Linki | Wersety | Doktrynalne | Ex ŚJ | Filmy | Transmisje rel. Marzec 31 2020 03:24:20
Nawigacja
Główna
Szukaj
Galeria
Kategorie Newsów
Download
Forum
FAQ
Kontakt
http://cms-designs.de
Błędy biblijne cz. I
Wstęp
Będą tu wyliczone przede wszystkim błędy i sprzeczności znajdujące się wewnątrz samej Biblii, ale też nieco niezgodnych z obecną wiedza naukową. Trudno znaleźć w Polskim Internecie takiego zbioru, toteż staram się tą lukę wypełnić. Na tej liście zapewne znajdą się takie sprzeczności, które mogą być kontrowersyjnymi lub pozornym, kiedy spojrzymy pod kątem literackim. Jednakże pozostawiam każdemu do osobistej interpretacji, a sam ograniczę się do udzielenia komentarzy w minimalnym stopniu w celu koniecznej przejrzystości. Podzielę też na Pisma Hebrajskie (h){cz. I} poprzedzając numeracje, Pisma Greckie (g){cz. II} i Mieszane (m){cz. III}
Pisma Hebrajskie
h1. Który przekład się myli co do lat w chwili spłodzenia potomka?
Rdz 5:3-6 Masorecki Adam 130, Set 105
Rdz 5:3-6 - Septuaginta Adam 230, Set 205 (włącz tłumacza)

h2. Ilu zabił Joszeb za jednym zamachem?
2 Sam 23:8 - 800-set
1 Krn 11:11 - 300-stu

h3. Czyją córką była matka Abiasz?
1 Krl 15:1-2 - Absaloma
2 Krn 13:1- 2 - Uriela

h4. Czy Absalom miał synów, czy nie?
2 Sam 18:18 - Nie miał
2 Sam 14:27 - Miał 3 synów

h5. Ilu liczyło plemię Adina?
Ezdr 2:15 - 454
Nehm 7:20 - 655

h6. Ile synów Aracha?
Neh 7:10 - Synów Aracha 652
Ezdr 2:5 - Synów Aracha 775

h7. Czyżby w innym czasie liczyli, że taka różnica?
Ezdr 2:41 - śpiewaków 128
Neh 7:44 - śpiewaków 148

h8. Ilu mężczyzn było w Betlejem?
Ezd 2:21 - 123
Neh 7:26 - 188

h9. Ilu było mężczyzn w Betel?
Ezd 2:28 - 223
Neh 7:32 - 123

h10. Ilu zdolnych do wojska było w Izraelu?
2 Sam 24:9 - 800 000
1 Krk 21:5 - 1 100 000

h11. Ilu jeźdźców uprowadził Dawid królowi Hadadezerowi?
2 Sam 8:4 - 1700
1 Krn 18:4 - 7000

h12. Czy pod dyktando DŚ może popełniać drobne błędy?
2 Krl 8:25 - W 13 roku objął władzę królewską Achazjasz
2 Krl 9:29 - W 11 roku objął władzę królewską Achazjasz

h13. Która data prawdziwa, że aż 20 lat różnicy?
2 Krl 8:26 - Achazjasz miał 22 lata, gdy objął władzę królewską
2 Krn 22:2 - Achazjasz miał 42 lata, gdy objął władzę królewską

h14. Nie sprawdziło się proroctwo.
Joz 8:28 Proroctwo twierdzi, że zburzone ok. 1450 r. miasto Aj nigdy nie będzie istnieć
Neh 7:32 Po 1000 latach ok. 450 roku za czasów Nehemiasza miasto Aj nadal istniało

h15. Jak wyjaśnić nieścisłości odnośnie Asy?
1 Krl 15:14 - Asa był wierny Bogu przez całe życie
2 Krn 16:7 - Asa nie dochowywał wierności w pewnych okresach życia

h16. Czemu tak bliski kontekst autora tak się różni?
2 Krn 14:4 - Usunął rzeźby kultowe Asa
2 Krn 15:17 - Nie usunął rzeźb kultowych Asa

h17. Ile synów miał Azgad.
Ezd 2:12 - 1220 synów Azgada
Neh 7:17 - 2322 synów Azgada

h18. Jakim sposobem Cham był najmłodszym synem Noego?
Rdz 6:10 - Noe miał trzech synów: 1. Sem - 2. Cham - 3. Jafet
Rdz 9:22-24 - Cham był drugim synem Noego, a nie najmłodszym

h19. Kto w końcu jest ojcem Achana?
Joz 7:1 - Achan, syn Karmiego
Joz 22:20 - Achan syn Zeracha

h20. Czyżby zsyłanie plag sprawiało przyjemność Bogu, że …
Wyj 7:2 - Bóg podejmuje kroki w celu uwolnienia Izraelitów przez faraona
Wyj 7:3 - Po chwili ten sam Bóg utrudnia przez nastawianie faraona aby nie wypuścić

h21. Ile lat byli Izraelici w niewoli Egiptu?
Rdz 15:13 - 400 lat
Wyj 12:40 - 430 lat

h22. Czy Bóg ma upodobanie w ofiarach całopalnych?
Jer 7:22 - Iz 1:13 - Nie
Wyj 20:24 - Tak

h23. Kto kazał policzyć Izraelitów to samo wydarzenie?
2 Sam 24:1 - Jahwe
1 Krn 21:1 - szatan

h24. Kto zabił Filistyna Goliata?
2 Sam 21:19 - Goliata zabił Elchanan
1 Sam 17:50 - Goliata zabił Dawid

h25. Czy Bóg przeczy swym postanowieniom w sprawie cudzołóstwa?
Kpł 20:10 (Kpł 20:1) bezwarunkowo ukamienować.
2 Sam 11:3-5 Dalsza historia Dawida usadawia przywilejem króla, a niewinne dziecko poniosło śmierć 2 Sam 12:19

h26. Czy Bóg jest zmienny w ustanawiając prawa?
Wj 20:13 - Kpł 24:17 - Nie zabijaj
Joz 10:19 - Wyj 21:15 ; 22:18; Pwt 13:6 Zabijaj

h27. Pytanie do Boga, czy kłamstwem się brzydzi, czy sam z niego korzysta?
Ps 101:7 - Ap 21:8 - Kłamców zniszczyć.
1 Krl 22:21-22 - Łuk 16:7-8 - Bóg i Jezus pochwalają podstępne kłamstwo i fałszowanie pisemnych zobowiązań.

h28. Czy Bóg jest zwolennikiem makabrycznego uśmiercania lub torturowania ludzi w ogniu?
Jer 7:31 Nigdy, nawet przez myśl Jemu nie przeszła taka ohyda.
Rdz 19:24 Kłamie, gdyż Sodomę i Gomorę spalił w ogniu i siarce i zapowiada więcej Ap 20:15

h29. Czyżby Bóg nie był zdecydowany na mierniki moralne?
Pwt 5:18 - Nie będziesz cudzołożył
Oz 1:2 - 3:1 - Bóg namawia Ozeasza do nierządu

h30. Co się stało, że Bóg zmienił zdanie?
Pwt 2:19 - Nie wszczynaj wojny z Ammonitami nie dam ich ziemi
Sdz 11:32 - Jednak Bóg dał ziemię Izraelitą

31. Dlaczego Izaak jest jedynakiem, skoro wcześniejszym był Ismael?
Rdz 22:2 - Hebr 11:17 - Izaak jest jedynakiem Abrahama
Rdz 16:15 - Gal 4:22 - Pierwszym Ismael - 1 Krn 1:32 jeszcze inni synowie Abrahama

h32. Jaka karę wymierzył Bóg Kainowi?
Rdz 4:11-12 - Tułaczem
Rdz 4:16-17 - Kain prowadził osiadły tryb życia, przez zbudowanie miasta. (budując miasto, sugeruje, że w ziemi Nod żyli już ludzie,)

h33. Czy powoływanie się na imię Boga gwarancją zbawienia?
Jol 3:5 - Rz 10:13 - Tak, każdy kto wzywający imienia Jahwe lub Jezusa, będzie zbawiony
Mich 3:4 - Mat 7:22-23 - Nie każdy, choćby dużych dzieł dokonywał

h34. Czy widział ktoś Boga i konsekwencje zobaczenia?
Rdz 12:7 - Wyj 33:11 - Wyj 24:10 - Wybawienie
Wyj 33:20 - Ja 1:18, 1 Tym 6:16 - Śmierć

h35. Czy Bóg stworzył zło?
Iz 45:7 - Tak
Rdz 1:31 - 1 Ja 4:8 - Nie

h36. Czy ludzie zostali stworzeni przed zwierzętami?
Rodz 2:15-19 (szczególnie 19) - Tak
Rdz 1:23-26 (szczególnie 25) - Nie

h37. Czy Bóg odczuwa zmęczenie?
Iz 40:28 - Nie
Iz 1:14 oraz 43:24 - Tak

h38. Ile dzieci miał Bigwaj?
Ezd 2:14 - 2056
Neh 7:19 - 2067

h39. Kto zniszczył Sodomę i Gomorę?
Rdz 19:13 - Aniołowie
Rdz 19:24 - Bóg

h40. Czy Ziemia będzie trwać wiecznie?
Ps 37:29 - 104:5 - Tak
Ps 102:26-27 - 2 Pi 3:10 - Nie

h41.Jakie należy mieć nastawienie do Edomitów?
Pwt 23:8(7) - Przyjaźnie
Abdi 1:1 - 18 - Wrogo, zniszczyć ich

h42. Czy jest ktoś z ludzi nie pochodzący od Adama i Ewy?
Rdz 3:20 - Wszyscy od Adama i Ewy
Heb 7:1-3 - Melchizedek bez ojca i matki, bez rodowodu

h43. Ile zapowiedziano lat głodu?
2 Sam 24:13 - 7 lat
1 Krn 21:11-12 - 3 lata

h44. Ile napletków dostarczył Dawid?
1 Sam 18:27 - 200
2 Sam 3:14 - 100

h45. Jak długo wody potopu zalewały szczyty gór?
Rdz 7:17 - 40 dni
Rdz 8:3 + 5 - 150 dni

h46. Którego miesiąca osiadła arka?
Rdz 8:4 - 7 miesiąca
Rdz 8:5 - 10 miesiąca ukazały się pierwsze szczyty gór

h47. Czy wszyscy zostali potopieni poza arką?
Rdz 7:21-22 - Wszyscy zginęli na lądzie
Rdz 6:4 przed potopem byli olbrzymi Lb 13:33 - po potopie nadal istniał ród olbrzymów

h48. Czy szukanie Boga gwarantuje znalezienie?
Prz 2:3-5 - Mat 7:8 - Tak
Ps 18:42 - Prz 1:28 - Łuk 13:24 - Nie

h49. Kto był ojcem Hemana?
1 Krl 4:31 - Machola
1 Krn 2:6 - Zeracha
1 Krn 6:33 - 1 Krn 15:17 - Joela

h50. Gdzie zmarł Aaron?
Lb 20:27-28 - na górze Hor
Pwt 10:6 - w Mosera 63 km

h51. Czy podążać za 'sercem'?
Kaz 11:9 - Tak
Lb 15:39 - Prz 28:26 - Nie

h52. Czy dobrze być szczęśliwym?
Prz 17:22 - Kaz 8:15 - Tak
Kaz 7:3-4 - Łuk 6:25 - Nie

h53. W którym miejscu odkryli podłożone pieniądze?
Rdz 42:35-36 - W domu ojca
Rdz 43:21 - W gospodzie

h54. Ile talentów przywieziono Salomonowi?
1 Krl 9:27-28 - 420
2 Krn 8:18 - 450

h55. Z jakiego plemienia był Churam?
1 Krl 7:13-14 - Naftaliego
2 Krn 2:12-13 - Dana

h56. Kim był Idda dla Zachariasza?
Ezd 5:1 - Ezd 6:14 - Ojcem
Zach 1:1 - Dziadkiem

h57. Czy można czynić obrazy lub figury?
Wyj 20:4 - Pwt 27:15 - Zabronione
Wyj 25:18 - Lb 21:8 - Polecone

h58. Boże zapatrywanie na małżeństwa kazirodcze?
Kpł 20:17 - Pwt 27:22 - Nawet uśmiercić
Rdz 20:12 - Rdz 17:15-16 - Wyj 6:20 - Bóg pobłogosławił Abrahama i Mojżesza

h59. Czy Bóg karze potomków za winę ojca?
Wyj 20:5 - Pwt 28:18 - Tak
Pwt 24:16 - Ez 18:20 - Nie

h60. Czy Saul pytał Boga o przyszłe wydarzenie?
1 Sam 28:6 - Pytał Boga
1 Krn 10:13-14 - Nie pytał Boga

h61. Czy lud Boży może poślubiać z innych kultur?
Wyj 34:15-16 - Pwt 7:3-4 - Nie
Rdz 46:20 - Lb 12:1 - Tak Mat 1 rozdz. są 3 w rodowodzie z poza Hebra.

h62. Czy dla Boga problemem były wozy żelazne?
Sdz 4:13-16 - To dla Boga żadna przeszkoda
Sdz 1:19 - Dla Boga było problemem

h63. Czy Abraham znał imię Boga?
Rdz 22:14 - Tak
Wyj 6:3 - Nie

h64. Czyim synem jest Jehu?
1 Krl 19:16 - synem Nimsziego
2 Krl 9:2 - synem Jozafata dziadek Nemszi

h65. Ilu synów miał Jesse?
1 Sam 16:10-11 - 8
1 Krn 2:13-15 - 7

h66. Czy Bóg będzie błogosławił potomkom Abrahama?
Rdz 22:17-18 - Rdza 26:4 - Bardzo licznym
Pwt 4:27 - Niewielu

h67. Czy Jehu został doceniony za zabijanie?
2 Krl 10:30 - 2 Krn 22:7 - Tak
Oz 1:4 - Nie

h68. Kto przyczynił się do Hiobowych nieszczęść?
Hi 2:7 - szatan
Hi 42:11 - Jahwe

h69. Gdzie zmarł Jozjasz?
2 Krl 23:29-30 - w Megiddo
2 Krn 35:23-24 - w Jeruzalem

h70. Czy spotyka się ludzi sprawiedliwych?
Kaz 7:20 - Niema nikogo
Rdz 6:9 - Ps 57:21 - są jak i Noe i ini

h71. Czy Kim była Ketura dla Abrahama?
Rdz 25:1 - Żoną
1 Krn 1:32 - Kochanką

h72. Kto był ojcem Kisza?
1 Sam 9:1 - Abiel
1 Krn 8:33 - Ner


h73. Czy zginęli wszyscy z rodziny Koracha?
Lb 16:32-33 - Wszyscy
Lb 26:11 - Niektórzy ocaleli

h74. Kto był ojcem Labana?
Rdz 28:5 - Betuel
Rdz 29:5 - Nachor

h75. Ile dzieci miał Lod?
Ezdr 2:33 - 725
Nech 7:37 - 721

h76. Czy kiedyś czas dnia zatrzyma się na chwilę?
Rdz 8:22 - Nie
Joz 10:13 - Tak

h77. Ile cielców należało złożyć na początku miesiąca?
Lb 28:11 - 2 cielce ... 7 jagniąt
Ezech 46:6 - 1 cielca ... 6 jagniąt

h78. Kto był teściem Mojżesza?
Wyj 2:18-21 - Reguel
Wyj 3:1 - Jetra
Sdz 4:11 - Chobab

h79. Czy Mojżesz miał łagodne uosobienie?
Lb 12:3 - Tak
Lb 31:14-18 - Nie

h80. Czyim synem był Machli?
Ezdr 8:18 - Lewiego
Rdz 46:11 - 1 Krn 6:1 - W rodowodzie Lewiego niema Malchiego

h81. W którym dniu zwolniono Jojachina z więzienia?
2 Krl 25:27 - Dnia 27
Jer 52:31 - Dnia 25

h82. Ilu urzędników mianował Salomon?
1 Krl 9:23 - 550
2 Krn 18:10 - 250

h83. Ile nadzorców miał Salomon?
1 Krl 5:16 - 3300
2 Krn 2:18 - 3600

h84. Ile było dzieci Pachala?
Ezd 2:6 - 2812
Nech 7:11 - 2818

h85. Jakie były wysokie kolumny?
1 Krl 7:15 - 18 łokci
2 Krn 3:15 - 35 łokci

m86. Kiedy nadana była nazwa miastu Dan?
Rdz 14:14 - za czasów Abrahama
Joz 19:47 - za czasów Jozuego

h87. Kiedy Elizeusz otrzymał płaszcz Elisza?
1 Krl 19:19 - Przed uniesieniem się do nieba
2 Krl 2:11-13 - Po uniesieniu się do nieba

h88. Czy potrzebny jest okup do wybawienia?
Iz 43:3 - Figurowa potrzeba okupu
Iz 45:13 - Okup zbędny
Mieszane
m1. Która bardziej błogosławiona?
Sdz 5:24 - Jael bardziej
Łuk 1:28 - Maryja mniej

m2. Czy uszczerbek narządu płciowego przeszkodą u Boga?
Pwt 23:2(1) – Nie
Mat 19:12 - Tak

m3. Czy Bóg ograniczył grzesznym aniołom wpływ na ludzi?
2 Pi 2:4; Jud 6 - Ograniczył
Hi 1:7; 1 Pi 5:8 - Nie ograniczył

m4. O czym w końcu uczy Biblia, o predestynacji czy wolnej woli?
Rz 8:29-30 Bóg z góry wyznaczył Ef 1:4 wybrał przed założeniem świata
Pwt 30:19 Wybór należy do człowieka Ap 22:17 Zaproszenie do dokonania wyboru

m5. Czy Dawid wszedł w towarzystwie innych, czy sam?
1 Sam 21:2-4 - Dawid wszedł sam
Mat 12:3-4 - Z Dawidem byli obecni też inni

m6. Czy Bóg jest Bogiem porządku czy zamieszania? 1 Kor 14:33
Ps 98:9 Jahwe będzie sądził cały świat Ja 3:17 Ojciec nie posłał Jezusa aby potępić (sądzić).
Ja 5:22 Ojciec nikogo nie sądzi, ale sądzenie przekazał Jezusowi

m7. Kto czyni głuchym i ślepym?
Wyj 4:11 - Bóg Jahwe
Mk 9:17 hŁuk 8:27 - Zły duch

m8. Czy obrzezywanie obowiązuje na zawsze?
Rdz 17:7-19 – Obowiązuje wieczne
Gal 5:2 - Zakazane.

m9. Jak Bóg zapatruje się na spożywanie zwierząt?
Rdz 1:29-30 zwierzętom i ludziom tylko rośliny Pwt 14:7 - Częściowo nie.
Dz 10:9-13 - Łuk 10:8 Wszystkie

m10. Czy Jezus sam wstąpił do nieba?
Ja 3:13 - Tylko Jezus
Rdz 5:24 - 2 Krl 2:11 - Henoh i Eliasz, ponadto aniołowie stępowali i wracali Rdz 28:12

m11. Ile pokoleń było od Adama do Henocha?
Rdz 5:3-18 - Adam-Set (1), Set-Enosz (2), Enosz-Kenan (3),Kenan-Mahalalel (4), Mahalalel-Jared (5), Jared-Henoch (6)pok.
Jud 14 - Od Adama do Henocha 7 pokoleń

m12. Czy sama wiara spowoduje zbawienie?
Mk 16:16 - Ja 3:18 - Rz 4:2 - Gal 2:16Ef 2:8-9 – Wiara wystarczająca
Ps 62:13 - Jer 17:10 - Mat 16:27 - Rz 4:2 - Mat 12:37 – Uczynki będą decydować

m13. Czy można wyciągać wnioski ze znaków nieba?
Pwt 13:2-3 - Jer 10:2 - Mat 16:4 - Nie
Mat 24:3 - Łuk 21:25 - Tak

m14. Czy bać się Boga?
Pwt 6:2 - Joz 4:24 - Tak
2 Tym 1:7 - 1 Ja 4:8 - Nie

m15. Czy dobrze być głupim?
1 Kor 1:21 - 3:18 - 4:10 - Tak
Ps 53:2 - Ef 5:15 - Nie

m16. Od kogo otrzymał Mojżesz Prawo?
Wyj 19:20 - Wyj 20:22 - Bóg
Gal 3:19 - aniołowie

m17. Czy Bóg zna co jest w „sercu” człowieka?
Dz 1:24 - Ps 44:22 - Zna u wszystkich
Pwt 8:2 - Pwt 13:4 - Przez próby chce się dowiedzieć

m18. Kto był największy z ludzi?
1 Krl 4:30-31 - 1 Krl 10:23 - Salamon
Mat 12:42 - Jezus
Mat 11:11 - Jan Chrzciciel

m19. Jaki jest Boży punkt widzenia na długość włosów?
Lb 6:5 - Sdz 13:5 - Pozytywny gdy nożyce nie dotkną włosów
1 Kor 11:14 - Haniebną rzeczą mieć długie włosy

m20. Czy niezbawieni będą odczuwać wieczne cierpienie?
Mat 13:41-42 - Mk 9:47-48 - Łuk 16:23-24 -Ob 20:10 - Tak
Ps 69:29 - Ps 37:1-2 - Rz 6:21 - Jak 1:15 - Nie

m21. Kto synem Bożym, a kto synem diabelskim?
Ps 82:6 - Mat 6:9 - Ja 20:17 - Dz:28-29 - Wszyscy ludzie są dziećmi Boga
Rz 9:8 - Tylko ci z obietnicy - 1 Ja 3:9 - tylko bez grzechu
Ja 8:44 - Część ludzi dziećmi diabła

m22. Czy tylko Bóg jest święty?
Ob 15:4 - Tylko sam Bóg jest święty
Kpł 19:2 - Ps 16:10 - Ob 22:11 - Możliwość również ludzi

m23. Kto kupił pole od Hamora?
Joz 24:32 - Jakub
Dz 7:16 - Abraham

m24. Gdzie pochowano Jakuba?
Rdz 49:33 <-> Rdz 50:13 - na polu Machpela
Dz 7:15-16 - w Sychem

m25. Ile osób przybyło do Egiptu?
Rdz 46:27 - Wyj 1:5 - 70
Dz 7:14 - 75

m26. Ile lat miał Jojakin gdy objął władzę?
2 Krl 24:8 - 18
2 Krn 36:9 - 8 w języku hebrajskim wiele tłumaczeń poprawia na 18

m27. Czy proroctwo o Królestwie Bożym ma gwarancje?
Wyj 19:6 - Mat 8:12 - Nie
Rz 11:26 - Tak

m28. Kto jest bogiem tego świata?
Ps 83:19 - Mat 11:25 - Dz 17:24 - Bóg Stwórca
Mat 4:8-9 - 2 Kor 4:4 - szatan

m29. Jakim mówcą był Mojżesz?
Wyj 4:10 - słabym
Dz 7:22 - dobrym

m30. Ilu zostało zabitych za niemoralność?
Lb 25:9 - 24 000
1 Kor 10:8 - 23 000

m31. Czy bycie posłusznym Bogu wpływa pozytywnie na innych?
Prz 16:7 - Nawet wróg odniesie się przyjaźnie
Mat 10:22 - 2 Tym 3:12 - nasili się wrogość

m32. Jakie było omie kapłana do którego uciekł Dawid?
1 Sam 21:2 - Achimelek
Mk 2:25-26 - Abiatar

m33. Czy można przysięgać?
Rdz 21:23-24 - Rdz 24:9 - Rdz 41:37 - Pwt 10:20 - Tak
Mat 5:34 - Jak 5:12 - Nie
m30. Ilu zostało zabitych za niemoralność?
Lb 25:9 - 24 000
1 Kor 10:8 - 23 000

m31. Czy bycie posłusznym Bogu wpływa pozytywnie na innych?
Prz 16:7 - Nawet wróg odniesie się przyjaźnie
Mat 10:22 - 2 Tym 3:12 - nasili się wrogość

m32. Jakie było omie kapłana do którego uciekł Dawid?
1 Sam 21:2 - Achimelek
Mk 2:25-26 - Abiatar

m33. Czy można mieszać różne rodzaje?
Kpł 19:19 ... Nie będziesz łączył dwóch gatunków ...
Łuk 1:35 - "Duch święty ocieni [zapłodni] Marię" Mat 1:18 BT - ... brzemienną za sprawą Ducha Świętego (zapłodniona).

Część II
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
http://cms-designs.de
Ostatnie Artykuły
Wyjątki życiorysu - ...
Paraklet
Dzień śmierci Jezusa
Sprzeczności wokół ś...
Pisarze I-IV w.
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie