Menu apokryf
Dodane przez sklocek dnia Kwiecień 05 2016 22:11:01
Ew. Tomasza * (zob 61-62)
Ew. Marcjona
Ew. Prawdy - tu pdf
Ew. Piotra pdf
Ew. Hebrajczyków
V Ew - (Ew 12-tu) Ew 12-tu (brak niektórych rozdz.) tu rozdz. 1-10 - krytyka
Ew. Magdaleny
Ew. Filipa pdf
Ew. Judasza - pdf
Ew. Bartłomieja
Ew. Nikodema - doc
Ew. Ewy - zaginiona
Tajemna Ew. Marka
Ew. Barnaby - str. 248
Protoew. Jakuba
Didache pdf str 2
Dzieje Pawła i Tekli
Apokalipsa Piotra pdf
Dzieje Piotra i Szymona pdf
Pasterz Hermasa - Pasterz Hermasa 2
Księga Henocha - 2 - pdf - komen
Przepowiednie Sybillijskie
Królowa Sybilla
Testament Salomona
Dialog z Żydem Tryfonem Justyn Męczennik pdf
Słowo o Adamie i Ewie - pdf
Pokuta Adama
Żywot Andrzeja
Etiopskie akta apostołów
List Barnaby (innego niż z Dz.?)
Celsus Prawdziwe słowo - Jezus cudów nauczył się w Egipcie (cz. 1)
Wniebowstąpienie Izajasza po ang. (włącz tłumacza)
Apokalipsa Abrahama - pdf
Przeciw Celsusowi - pdf
Spis apokryfów 544-546 str. Gabriel jako preegzystujący Jezus wstępuje w łono Marii 151 <->s 246, przemienienie Judasza s 256 i śmierć za Jezusa <-> Protoewangelia Jakuba 266-290 <-> Ewang peudo- Mat 291-316 <-> Księga o narodzeniu Zbawiciela, i o Maryi, i o położnej 317-330 <-> Księga o narodzeniu świętej Maryi 331-341 <-> Cykl o Trzech Magach 342-383 <-> 404 Dzieciństwo Pana, Ewangelia Tomasza 388-403 Ewang dzieciństwa arabska 404-439 <-> Ewangelia Dzieciństwa Ormiańska 440-540 <-> spis fragmentarycznych Ewang 544-546 koniec 2 - 3
Biblioteka Nag Hammadi - Apokr. Ja (6) - Ew Tom (26) - Kś Tom (39) - Dial Zbawcy (47) - Ap Paw (59) - 1 Ap Jak (62) -2 Ap Jak (69) - Dz Pi i 12 (77) - Ap Pi (83) - List Pi do Fil (98) - Świad. Prawdy (102)
Ojcowie Kościoła -