Sprzeczności wokół śmierci Jezusa
Dodane przez sklocek dnia Styczeń 12 2018 05:50:53
Biblia jest dość specyficzna, gdyż umożliwia różne interpretacje ze swej treści. Zaleca się m. in. uwzględnianie hermeneutyki, czyli sięganie do źródeł pisanych. Niestety, ale oryginałów pisarzy tej księgi niema, np. Mojżesza, Izajasza, i pozostałych, jeśli chodzi o Stary Testament. Podobnie z Nowym Testamentem. Istniejące rękopisy, to jedynie przekłady i tłumaczenia. To przyczyniło się do częstych przeciwstawnego redagowania tego samego zdarzenia. Podam tylko niektóre istotne frazy, aby można porównać.

Który dzień śmierci?
Mateusza 27:64 Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, ... (brak określenia "włącznie", czyli straż ma stać dwa dni)
Łukasza 9:22 ... zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Marka 9:31 ... po trzech dniach zmartwychwstanie. (czyli czwartego dnia)
Wnioskowanie: Zmartwychwstanie kolejno; 2-go dnia, 3-go dnia i 4-go dnia.

Pierwsze przybycie do grobu
Jana 20:1 A pierwszego dnia po szabacie, (...) gdy jeszcze było ciemno<, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty.
Marka 16:2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.

Pora doby
------------ Wymieniana noc następuje po dniu, co wskazuje, że noc będzie porą zmartwychwstania.
Jan 1:17 (2:1) I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce.
Mateusza 12:40 Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.

------------ Natomiast poniższe wersy, wskazują zmartwychwstanie na porę dnia.
Mateusza 16:21 ... że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Łukasza 18:33 ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Jedne podają chronologicznie śmierć w nocy inne, że w dzień.

Dzień śmierci
Marka 15:42 ... było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem [piątek 14 Nisan], 25 O godzinie dziewiątej ...[15] 37 ... wyzionął ducha. Liczb 9:2 Synowie Izraela mają obchodzić Paschę w czasie dla niej oznaczonym 5 Obchodzili zatem Paschę na pustyni Synaj w czternastym dniu pierwszego [miesiąca], … Estery 3:7 Od pierwszego miesiąca, to jest miesiąca Nisan …
Mateusza 26:17 W pierwszy dzień Przaśników [15 Nisan] przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy? Liczb 23:6 W piętnastym dniu tegoż miesiąca [Nisan] będzie Święto Przaśników dla Jahwe. …

Według Marka Jezus poniósł śmierć 14 Nisan, co powoduje, że następnego dnia powinien być w grobie, tymczasem według Mateusza 15 Nisan przygotowują się dopiero do Paschy. Ponadto, zgodnie z proroctwem zapisanym przez Mateusza 12:40 wszystkich sześć części doby nocy i dni powinny być spełnione, a licząc do tyłu od godziny szóstej rano w niedzielę, to śmierć musiałaby nastąpić w czwartek to znaczy 13 Nisan według kalendarza żydowskiego, co przeczy Markowi 15:42. Czy chociażby to nie podważa wiarygodność Biblii do Bożego natchnienia? Czy raczej wskazuje jedynie na zlepek różnych ludzkich relacji, często zmienianych z różnych powodów?